Read More
کنکور سراسری

با شادی به سوی کنکورتان پیش بروید

با شادی به سوی کنکورتان پیش بروید با شادی به‌سوی کنکورتان پیش بروید تا توان و انرژی‌تان برای پیگیری اهدافتان چند برابر شود. شاید برای شما داوطلب عزیز کنکور هم پیش‌آمده باشد که در هنگام مطالعه‌یا زمان استراحت،...

ادامه مطلب

قرص افزایش تمرکز و حافظه
Read More
تقویت حافظه, تمرکز, روش مطالعه, کنکور سراسری

قرص افزایش تمرکز و حافظه

قرص افزایش تمرکز و حافظه قرص افزایش تمرکز و حافظه ٬ همیشه دنبال راه حل های سریع هستیم.فست فود دوست داریم. قرص افزایش تمرکز وجود دارد ولی ما در این مقاله چیز دیگری می گوییم.تاریخچه قرص افزایش...

ادامه مطلب

چگونه برای کنکور درس بخوانیم ؟
Read More
روش مطالعه, کنکور سراسری

چگونه برای کنکور درس بخوانیم ؟

چگونه برای کنکور درس بخوانیم ؟ چگونه برای کنکور درس بخوانیم ؟ مطالعه صحیح یکی از مهمترین نکات در  قبولی کنکور است.هر درس متناسب با خودش شیوه مطالعه خاص خودش را دارد.در سلسه مقاله های...

ادامه مطلب

Read More
کنکور سراسری

چگونه خود را برای کنکور آماده کنیم ؟

چگونه خود را برای کنکور آماده کنیم ؟ چگونه خود را برای کنکور آماده کنیم ؟ سوالی که بین همه داوطلبان کنکور سراسری مشترک است.در برنامه های تلوزیونی، رادیویی، مدرسه و ... در این مورد...

ادامه مطلب

تندخوانی و مهارت مطالعه, روش مطالعه, کنکور سراسری

کنکوری

مدیریت استفاده از تب لت و موبایل هوشمند نظم در امور ارتباط موثر با خانواده و اطرافیان جهت دریافت حمایت آنان تندتر بخوانید بیشتر به یاد آورید محیط اتاق را منظم کنید سرمایه گذاری بر بهبود فردی

ادامه مطلب