[one_half]

دوره رایگان موفقیت مالی و فردی بر اساس آینده پژوهی

 

[/one_half]

[one_half_last]

تعریف موفقیت:توانایی دست یابی به آرزوها، رویاها در زندگی.

[/one_half_last]

[one_half]

۱۲

[/one_half]

[one_half_last]

۱۲۱

[/one_half_last]

[one_half]

مطالب مهم این دوره:

چطور باید پولدار شویم.
آشنایی با قانون پارکینگسون در کسب و کار
انواع پس انداز
عزت نفس و نقش آن در کسب و کار
عزت نفس چگونه شکل می گیرد

[/one_half]

[one_half_last]
پاسخ به سوالات زیر:

    1. چه چیزی باعث می شود که به حساب شما پول واریز می کنند؟
    2. ویژگی یک شغل قابل توسعه چگونه است؟
    3. عادتهای ثروتمندان چگونه هستند؟

وضعیت مشاغل در سال ۲۰۲۰ به چه صورت می شود؟

می خواهم در مورد مشاغل در سال ۲۰۲۰ مطلع باشم

[/one_half_last]


three-pics