چگونه با افکار منفی مقابله کنیم؟
Read More
کاهش استرس

چگونه با افکار منفی مقابله کنیم؟

افکار منفیافکار منفی احساس منفی و نگرانی، ممکن است که به صورت کم یا زیاد بر عملکرد شما تاثیر بگذارد و علاوه بر اینکه وقت شما را بگیرد، باعث کاهش یادگیری‌تان شود. به همین دلیل در این...

ادامه مطلب

Read More
رشد فردی و موفقیت

با انگیزه نیستم، چیکار کنم؟

با انگیزه نیستم، چیکار کنم؟ با انگیزه باشید! «دست و دلم به درس خواندن نمی رود و هر چه می خواهم خودم را متقاعد کنم که باید درس بخوانم، نمی توانم؛ چه کار کنم»؟نداشتن انگیزه ممکن است که...

ادامه مطلب