برخی از ویژگی‌های فردی و اجتماعی در کارآفرینان یکسان می‌باشد.
Read More
آموزش, کار آفرینی, کسب و کار

چند ویژگی همه ی کارآفرینان موفق

کارآفرینان موفق معمولاً از سایر کارآفرینان موفق الهام می‌گیرند. این بدان معناست که اگر افراد الگوهای بزرگ نداشته باشند در معرض خطر بزرگی قرار می گیرند به ویژه‌زمانی که می‌توانند خود را در آن...

ادامه مطلب